Εταιρικό Προφίλ

Η συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας στο FOSSCOMM 2017 αποτελεί μια προσπάθεια επικοινωνίας και διασύνδεσης της πραγματικής οικονομίας και του τραπεζικού κλάδου με τις FOSS κοινότητες. Η υιοθέτηση ανοιχτών προτύπων για την επικοινωνία των τραπεζικών συστημάτων με εφαρμογές ανεξάρτητων κατασκευαστών και προγραμματιστών έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμβάλλει στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στη διαδικασία ανάπτυξης τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, με άμεσο αντίκτυπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Η Εθνική Τράπεζα αντιλαμβάνεται τη σημασία της αποδοχής, της χρήσης και της επέκτασης αυτών των «εργαλείων» τόσο για την ίδια, όσο και για το σύνολο της οικονομίας και εφαρμόζει πρακτικές που υιοθετούνται σταδιακά και από άλλες Ευρωπαϊκές τράπεζες. Γι’ αυτό, τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει και διαθέτει ανοιχτά APIs, επιδιώκοντας μια περισσότερο ενεργή συμμετοχή και δραστηριοποίηση στο τεχνολογικό περιβάλλον.

Σε μια εποχή που η τεχνολογία ακολουθεί ανοιχτά πρότυπα και στηρίζεται σε open source λύσεις, η Εθνική Τράπεζα στηρίζει έμπρακτα πρωτοβουλίες όπως το FOSSCOMM, για την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Σήμερα, ηγείται ενός από τους μεγαλύτερους ελληνικούς χρηματοοικονομικούς Ομίλους. Με 542 τραπεζικές μονάδες και 1.442 ΑΤΜ, καλύπτει ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση της Ελλάδας, ενώ επενδύει συστηματικά σε νέες ψηφιακές τεχνολογίες για την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πελατών της.