Η Viva Wallet (www.vivawallet.com) είναι Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος, με
υποδομή που βασίζεται αποκλειστικά στην τεχνολογία του cloud και παρέχει
καινοτόμες υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών. Έχοντας επίσημη άδεια από την
Τράπεζα της Ελλάδος για λειτουργία εντός EOX-31 και όντας Principal Member της
MasterCard και της Visa για έκδοση καρτών, διευκολύνει εμπόρους, παρόχους
πληρωμών και νεοφυείς επιχειρήσεις από το χώρο του fintech, να διαχειρίζονται τις
πληρωμές τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Από το ξεκίνημά της το 2011, η Viva Wallet έχει επεκταθεί διεθνώς, με έδρα την Ελλάδα
και γραφεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο και την Κύπρο.
Οι υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται από το Viva Wallet περιλαμβάνουν:
• Λογαριασμούς Πληρωμών: που διαθέτουν IBAN και ενεργοποιούνται εύκολα μέσω
Internet. Οι λογαριασμοί αυτοί μπορούν να λειτουργήσουν ως πλατφόρμα για μια
ευρεία γκάμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
• Card Acquiring: επιτρέπει σε ηλεκτρονικά και φυσικά καταστήματα να δέχονται
πληρωμές μέσω οποιασδήποτε κάρτας.
• Card Issuing: ως Principal Member των βασικών Χρηματοοικονομικών Οργανισμών
Visa και MasterCard, έχει τη δυνατότητα έκδοσης Χρεωστικών και Προπληρωμένων
καρτών (εταιρικών ή προσωπικών).
• Εταιρικές λύσεις πληρωμών: καινοτόμες λύσεις πληρωμών για επιχειρήσεις που
αφορούν Εταιρική Μισθοδοσία, Διαχείριση Εξόδων, Εταιρικές κάρτες κλπ.
• Banking as a service: με υποδομή που αναπτύσσεται εξ ολοκλήρου από τη Viva Wallet
και απευθείας σύνδεση στα σχήματα Visa & MasterCard, έχει τη δυνατότητα παροχής
“white-label” λύσεων πληρωμών, που αφορούν την έκδοση καρτών ή την αποδοχή
πληρωμών μέσω κάρτας σε άλλα αδειοδοτημένα Ιδρύματα Πληρωμών και όχι μόνο.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, η Viva Wallet τηρεί τις πολιτικές, τις οδηγίες και τα
πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (EU AML) και ακολουθεί τις πλέον προηγμένες διαδικασίες KYC (Know
Your Customer) που βασίζονται σε λήψη video και βιομετρικών χαρακτηριστικών.
Επιπλέον η εταιρεία ακολουθεί το διεθνές πρότυπο ασφαλείας δεδομένων PCI Level 1
Data Security Standard (PCI DSS).
Για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, η Viva Wallet συνεργάζεται με
κορυφαίες εταιρείες στο χώρο της τεχνολογίας και των ηλεκτρονικών πληρωμών, όπως
η Microsoft, η Alipay και η PAX.