Η OTS είναι εταιρεία πληροφορικής, που με εμπειρία 24 χρόνων λειτουργίας,
εξειδικεύεται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων που
καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των Φορέων του Δημόσιου Τομέα.
Στόχος μας, η παραγωγή μηχανογραφικών λύσεων, με βασικό γνώμονα την καινοτομία
τεχνολογίας και την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για την αποτελεσματική
λειτουργία των συνεργατών μας και την ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των
Πολιτών.
Οι λύσεις μας εφαρμόζονται στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και Κεντρικής
Διοίκησης (Δήμους, ΝΠΔΔ/ΙΔ Δήμων, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,
ΔΕΥΑ, ΑΕΙ και ΤΕΙ, Οργανισμούς του Υπουργείου Δικαιοσύνης). Οι εγκαταστάσεις μας
ξεπερνούν τις 700 και οι χρήστες των εφαρμογών μας τους 6.000.