Η εταιρεία CENSUS A.E. (www.census-labs.com) δραστηριοποιείται στο χώρο
της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και στοχεύει στην παροχή υψηλής
ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ιδρύθηκε το 2008 από μια ομάδα
διακεκριμένων επιστημόνων και καταρτισμένων ειδικών με μεγάλη εμπειρία
στο χώρο της ασφάλειας ψηφιακών συστημάτων. Έργα της εταιρείας έχουν
διαμορφώσει μεταξύ άλλων την ασφάλεια τραπεζικών οργανισμών,
τηλεπικοινωνιακών παρόχων, παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών,
παγκόσμιων κατασκευαστών λογισμικού και συσκευών. Η εταιρεία προσφέρει
υπηρεσίες Security Testing, Source Code Auditing, Vulnerability
Research, Digital Forensics, Security Training και Security Consulting.
Βασικός πυλώνας των υπηρεσιών της εταιρείας αποτελεί το ερευνητικό της
έργο το οποίο παρουσιάζεται κάθε χρόνο σε μερικά από τα σημαντικότερα
συνέδρια του χώρου όπως τα Black Hat, DEFCON, Hack in the Box,
Ιnfiltrate και Zero Nights.